مجله کتاب خوانی بوکزیستو

هر آنچه در باره مطالعه و کتابخوانی میدانیم را اینجا برایتان مینیوسیم. محتوای مجله کتابخوانی بوکزیستو توسط تمامی دوستانی که در بوکزیستو با کتاب آشتی کرده اند و کتابخوانی را مثل سامورایی های شجاع شروع کرده و همه کتاب هایشان را خوانده اند نوشته میشود. اگر بوکزیستویی هستید میتوانید برایمان هر چیزی که در مورد کتاب میدانید را اینجا بنویسید. ما منتظر تمام پیشنهادهای شما در بهبود مجله کتابخوانی بوکزیستو هستیم…