مدیریت زمان؛ برداشت انبوه از زمان اندک

فرشید · 1400/06/26

بی شک یکی از مهمترین مهارت هایی است که هر یک از ما باید فرا بگیریم به علاوه اثردهی و تنوع کارها و فعالیت‌های موجود اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است.

زمان می‌تواند بی رحم ترین حالت خود را به ما نشان دهد مادامی که نمی دانیم چگونه اما یک دفعه به خود می آییم و می بینیم امروز تمام شده و و هیچ کدام از ثانیه های این ۲۴ ساعت قابل برگشت نیست با این حال چاره چیست؟

کتاب مدیریت زمان دیوید لوئیس ادعا کرده که می توانیم در هر هفته ۱۰ ساعت بعد خود اضافه کنیم همین جمله روی متن کتاب مرا به مطالعه این کتاب مجاب کرد و بعد از تمام شدن کتاب ارزشمندی آن را احساس کردم

مجموعه کتاب این ویدئو کتاب مدیریت زمان دیوید لوئیس را در ۸ بخش تنظیم کرده است:

  • مقدمه
  • چند باور غلط
  • سه گام مدیریت زمان
  • تمرکز
  • بنویس!!
  • نه گفتن
  • امروز فردا کردن
  • هدف گذاری

و جالب اینجاست که کتاب همه موضوعات اول مدیریت زمان را بررسی کرده هیچ نقطه ای از قلم نیفتد.

امیدوارم با دیدن این ویدئو کتاب ۱۰ ساعت در هر هفته به وقت خود اضافه کنید

اطلاعات دوره

مدرس دوره

فرشید
فرشید نویسنده
این دوره هیچ بخشی ندارد.

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.