کارگاه چلکتاب بوکزیستو

چِلْکِتاب؛ کارگاه ۵ ماهه مهارت یادگیری

همه دوست داریم تغییرات مثبت در زندگی ایجاد کنیم، به همین خاطر چیزی اینجا خلق شده تا کمک کند شما هم بتوانید تغییرات مثبتی در زندگی تان ایجاد کنید. این تغییر میتواند خلق عادت های مثبت باشد، میتواند مهارت های جدید باشد یا در حالت کلی تغییر و نگرش در کار و زندگی. اینجا ۵ ماه روی چنین مواردی کار میکنیم تا تغییر را به چشم ببینیم و درونی حس کنیم.

چِلْکِتاب؛ کارگاهی ۵ ماهه برای کتابخوانی و مطالعه

این کارگاه در ۵ ماه و مراحل مختلف و متفاوت قرار است به شرکت کننده کمک کند توانایی حل بسیاری از مسائل مطرح شده در مورد مطالعه و کتاب را حل کند.

یکی از چیزهایی که اینجا بصورت کاملا ساختاریافته در مورد آن صحبت میکنیم و آن را در همین کارگاه ۵ ماهه پیاده میکنیم چیز گم شده ای بنام "نظم" است.

کارگاهی که ما ساخته ایم ۵ ماه طول میکشد و این زمان به اندازه کافی بما کمک میکند تمام برنامه هایی که برای رشد شرکت کننده تنظیم کرده ایم را هم اجرا کنیم.

شاید یکی از راه های اجرای تمام کارهایمان در زندگی و البته کارهای ریز و درشت بصورت ایده‌آل اینست که به آنها و انجامشان نظم بدهیم، دقیقا همان چیزی که میخواهیم.

کارگاه چلکتاب بوکزیستو

چِلْکِتاب؛ کارگاهی ۵ ماهه برای کتابخوانی و مطالعه

این کارگاه در ۵ ماه و مراحل مختلف و متفاوت قرار است به شرکت کننده کمک کند توانایی حل بسیاری از مسائل مطرح شده در مورد مطالعه و کتاب را حل کند.

یکی از چیزهایی که اینجا بصورت کاملا ساختاریافته در مورد آن صحبت میکنیم و آن را در همین کارگاه ۵ ماهه پیاده میکنیم چیز گم شده ای بنام "نظم" است.

کارگاهی که ما ساخته ایم ۵ ماه طول میکشد و این زمان به اندازه کافی بما کمک میکند تمام برنامه هایی که برای رشد شرکت کننده تنظیم کرده ایم را هم اجرا کنیم.

شاید یکی از راه های اجرای تمام کارهایمان در زندگی و البته کارهای ریز و درشت بصورت ایده‌آل اینست که به آنها و انجامشان نظم بدهیم، دقیقا همان چیزی که میخواهیم.

کارگاه چلکتاب بوکزیستو

خلق عادت و تثبیت عادت در کنار شکوفایی مهارت

تابحال به کارهایتان و روش های انجام آنها فکر کرده اید؟ هرچقدر انجام کارهای تکراری شما در دفعات متناوب یکسان باشد بار زیادی از روی دوش شما برداشته میشود.

به این فکر کنید که کارهای شما خودکار و شاید حتی توسط کسی دیگر خودکار انجام شود! نکته هیجان انگیز اینجاست که شما دیگر نیازی به درگیری ذهنی ندارید.

اگر بتوانید بیشتر کارهایی که هر روز انجام میدهید را در صورت امکان بدون فکر کردن انجام دهید شما میتوانید بخش زیادی از فعالیت های ذهنتان را کم کنید.

اگر واقعا رفتاری سنجیده و مشخص داشته باشید که دیگر ذهن شما را درگیر نکند در این صورت شما کنار آزادی بیشتر، به یک چیز مشخص بنام "خلق عادت" نزدیک شده اید.

خلق عادت و تثبیت عادت در کنار شکوفایی مهارت

تابحال به کارهایتان و روش های انجام آنها فکر کرده اید؟ هرچقدر انجام کارهای تکراری شما در دفعات متناوب یکسان باشد بار زیادی از روی دوش شما برداشته میشود.

به این فکر کنید که کارهای شما خودکار و شاید حتی توسط کسی دیگر خودکار انجام شود! نکته هیجان انگیز اینجاست که شما دیگر نیازی به درگیری ذهنی ندارید.

اگر بتوانید بیشتر کارهایی که هر روز انجام میدهید را در صورت امکان بدون فکر کردن انجام دهید شما میتوانید بخش زیادی از فعالیت های ذهنتان را کم کنید.

اگر واقعا رفتاری سنجیده و مشخص داشته باشید که دیگر ذهن شما را درگیر نکند در این صورت شما کنار آزادی بیشتر، به یک چیز مشخص بنام "خلق عادت" نزدیک شده اید.

خوددرمانگری و حل مسائل با مطالعه صحیح و کتاب خوانی

تاثیرگذاری مطالعه و روش صحیح انجام آن در بهبود کیفیت زندگی هر فردی بواسطه انتخاب کتاب های مفید کاملا مشهود و مثبت و صد الابته بلندمدت است.

کتاب ها دروازه هایی برای ورود به جهان ها و ماجراجویی های دیگر هستند. ساده در اختیار ما بوده و میتوانند ابعادی از زندگی را بدون هزینه برایمان به تصویر بکشند.

فقط یک لحظه تصور کنید چیزی در اختیار شماست که میتواند مشکل آزاردهنده شما را برطرف کند! آیا دو دستی آن را نمیخواستید؟ اینجا لابلای کتاب ها پیدایش میکنید.

چرا نباید به فکر تمام مسائل اصلی زندگی خود باشید؟ اگر میخواهید تمام راهکارهای لازم برای بهتر زندگی کردن را در اختیار داشته باشید، درمان همه آنها در کتاب ها نهفته است.

کارگاه چلکتاب بوکزیستو

چِلْکِتاب؛ کارگاه ۵ ماهه حرفه‌ای کتابخوانی و مهارت یادگیری​

تاثیرگذاری مطالعه و روش صحیح انجام آن در بهبود کیفیت زندگی هر فردی بواسطه انتخاب کتاب های مفید کاملا مشهود و مثبت و صد الابته بلندمدت است.

کتاب ها دروازه هایی برای ورود به جهان ها و ماجراجویی های دیگر هستند. ساده در اختیار ما بوده و میتوانند ابعادی از زندگی را بدون هزینه برایمان به تصویر بکشند.

فقط یک لحظه تصور کنید چیزی در اختیار شماست که میتواند مشکل آزاردهنده شما را برطرف کند! آیا دو دستی آن را نمیخواستید؟ اینجا لابلای کتاب ها پیدایش میکنید.

چرا نباید به فکر تمام مسائل اصلی زندگی خود باشید؟ اگر میخواهید تمام راهکارهای لازم برای بهتر زندگی کردن را در اختیار داشته باشید، درمان همه آنها در کتاب ها نهفته است.

کارگاه چلکتاب بوکزیستو

انضباط، مدیریت زمان، رشد و توسعه فردی

اگر معتقد هستید که کلید تمام کردن تمام نیمه کاره های زندگی مان انضباط فردی است، پس باید یاد بگیرید چطور انضباط فردی را وارد زندگی کرده و از آن برای بهبود زندگی تان استفاده کنید.

میگویند ردپای بزرگترین تغییرات همیشه از دل کتابخانه ها یا کتاب ها شروع میشود. اگر دنبال رشد و پیداکردن بهترین مسیر رشد هستید، باید از کتاب ها شروع کنید.

در مسیر یادگیری مدیریت، پیشنهاد ما همیشه یک تجربه بدون هزینه است، ۵ ماه چالش مدیریت کارهای شخصیتان در دوره چلکتاب، بهترین فرمول یادگیری مدیریت شخصی است.

یادگیری مهارت های بیشتر لزوما توسعه فردی نیست، بلکه بهترکردن کیفیت اجرایی تمام چیزهایی هست که بلد هستید و این همان کلید توسعه فردی است؛ توسعه مهارتی کاربردی.

چِلْکِتاب؛ کارگاه ۵ ماهه حرفه‌ای کتابخوانی و مهارت یادگیری​

اگر معتقد هستید که کلید تمام کردن تمام نیمه کاره های زندگی مان انضباط فردی است، پس باید یاد بگیرید چطور انضباط فردی را وارد زندگی کرده و از آن برای بهبود زندگی تان استفاده کنید.

میگویند ردپای بزرگترین تغییرات همیشه از دل کتابخانه ها یا کتاب ها شروع میشود. اگر دنبال رشد و پیداکردن بهترین مسیر رشد هستید، باید از کتاب ها شروع کنید.

در مسیر یادگیری مدیریت، پیشنهاد ما همیشه یک تجربه بدون هزینه است، ۵ ماه چالش مدیریت کارهای شخصیتان در دوره چلکتاب، بهترین فرمول یادگیری مدیریت شخصی است.

یادگیری مهارت های بیشتر لزوما توسعه فردی نیست، بلکه بهترکردن کیفیت اجرایی تمام چیزهایی هست که بلد هستید و این همان کلید توسعه فردی است؛ توسعه مهارتی کاربردی.

تندخوانی، اصول مطالعه و مهارت تکمیلی یادگیری

برای خواندن کتاب های بیشتر در مدت زمان کمتر، یک تکنیک عالی وجود دارد و آن هم افزایش سرعت خواندن است، البته تکنیک های زیادی دارد اما تندخوانی کلید اصلی این ماجراست.

بهتر مطالعه کردن یعنی سرعت بالا داشته باشید تا در زمان کمتر کتاب های بیشتری را با درک عمیق تر و کیفیت فزون تر مطالعه کنید، البته این نیازمند یک برنامه است که در دل چلکتاب پیدا می شود.

اگر کسی هستید که به اصول پایبند است، پس حتما علاقمند هستید اصول مطالعه را یاد بگیرید تا بتوانید بهتر مطالعه کردن را به بخش جذاب زندگی تان تبدیل کنید و از آن بهره وری داشته باشید.

یادگرفتن آموزه های یک کتاب و به یادسپاری هرچه آسان تر نکات و کلیات کلیدی آن یک مهارت تکمیلی یادگیری محسوب میشود که با روشی بنام مطالعه سیستمی در چلکتاب آن را یاد خواهید گرفت.

کارگاه چلکتاب بوکزیستو

تندخوانی، اصول مطالعه و مهارت تکمیلی یادگیری

برای خواندن کتاب های بیشتر در مدت زمان کمتر، یک تکنیک عالی وجود دارد و آن هم افزایش سرعت خواندن است، البته تکنیک های زیادی دارد اما تندخوانی کلید اصلی این ماجراست.

بهتر مطالعه کردن یعنی سرعت بالا داشته باشید تا در زمان کمتر کتاب های بیشتری را با درک عمیق تر و کیفیت فزون تر مطالعه کنید، البته این نیازمند یک برنامه است که در دل چلکتاب پیدا می شود.

اگر کسی هستید که به اصول پایبند است، پس حتما علاقمند هستید اصول مطالعه را یاد بگیرید تا بتوانید بهتر مطالعه کردن را به بخش جذاب زندگی تان تبدیل کنید و از آن بهره وری داشته باشید.

یادگرفتن آموزه های یک کتاب و به یادسپاری هرچه آسان تر نکات و کلیات کلیدی آن یک مهارت تکمیلی یادگیری محسوب میشود که با روشی بنام مطالعه سیستمی در چلکتاب آن را یاد خواهید گرفت.

کارگاه چلکتاب بوکزیستو

تندخوانی، اصول مطالعه و مهارت تکمیلی یادگیری

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

چِلْکِتاب؛ کارگاه ۵ ماهه حرفه‌ای کتابخوانی و مهارت یادگیری​

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تو هم حوصله نداری تنهایی کتاب بخونی؟

اگه دنبال دوستای کتابخون هستی تا کنارشون یه گروه خوب تشکیل بدی و کتاب بخونی جای درستی اومدی
شما اینجا تنها نیستید به ۲ دلیل؛ اول اینکه دوستان کتاب خون شما اینجا هستند و شما با آنها در یک سفر مشترک حضور دارید.
دوما یک دوستی از بوکزیستو همراه شماست تا هم در مسیر همراهتان باشد هم در مطالعه و برنامه ریزی بهتر کمکتان کند.

یا نکنه از کتاب ها میترسی؟

دیگه کتاب‌ها برات حکم دراکولا رو ندارن، دیگه کتاب خونه‌ها برات قلعه خون‌آشام‌های ترانسیلوانیا نیستن... هرکسی که با بوکزیستو دوست شده مثل یه سامورایی شجاع سراغ کتاب‌های کتابخونه‌اش رفته و همه رو از دم گرفته ضربه فنی کرده و خونده...

کارگاه چلکتاب بوکزیستو

آماده‌‌ای تو ۱۵۰ روز زندگیتو متحول کنی؟

انتخاب یک کتاب از کتابخانه خودتان

هر کتابی که شما دوست داشته باشید بخوانید را ما در برنامه برایتان قرار می‌دهیم تا مطالعه آن را شروع کنید.

زمان بندی مطالعه روی تقویم کتابخوانی

روی تقویم و در ابتدای ماه شما یکبار برنامه ای ۲۱ روزه دریافت می‌کنید تا همراه پشتیبان اختصاصی، مسیر مطالعه را طی کنید.

کارگاه کتابخوانی 21 روزه بوکزیستو

برنامه ریزی اصولی برای مطالعه

suspect

همراهی بوکزیستو با شما

پشتیبانی بوکزیستو از شما در طول ۲۱ روز

یک دوستی بعنوان همراه، کنارتون خواهد بود تا بشما در مطالعه کتابی که انتخاب کرده اید کمک کند تا زمانی که کتاب را تمام کنید.

مطالعه کتاب‌های بیشتر در طول ۲۱ روز

شما در طول روز باید یک زمان کافی برای مطالعه اختصاص دهید تا همراه دیگر دوستان توریست، گام به گام پیش بروید و اگر بخواهید کتاب‌های بیشتری مطالعه کنید پشتیبان به شما کمک می‌کند موفق شوید.

میکرو آموزش‌های کتابخوانی

استراتژی شروع؛ به شما کمک می‌کنیم کتاب مناسبی برای شروع انتخاب کنید تا بتوانید شروعی موفقیت آمیز در کتابخوانی داشته باشید.

ریشه یابی مسئله؛ چرا کتاب نمی‌خوانید؟ مسئله ای که قرار است با پاسخ به آن تمام بهانه‌های کتاب نخواندن را کنار بگذارید… یک تکنیک جادویی…

مختصری از تندخوانی؛ قرار است بخشی از تکنیک‌های تندخوانی را یاد بگیریم که سرعت مطالعه را در کنار افزایش قدرت یادگیری، بالا میبرد.

مختصری از مدیریت زمان؛ مثل خلبان خودکار هواپیما، می‌خواهیم دغدغه های مدیریت زمان را از ذهن شما برداریم و روی کاغذ بهترین زمان بندی را پیاده کنیم.

025-clipboard

قدم به قدم تا اتمام هر کتابی که بخوای

دوستان بوکزیستو

علاقمندانی که پس از همراهی بوکزیستو، بهترین کتاب های زندگی‌شان را خوانده‌اند

suspect

۲۱ روز با کتاب

suspect

۲۱ روز با کتاب

suspect

۲۱ روز با کتاب

پخش ویدیو

پرسش های پرتکرار

ما سعی میکنیم جای هیچ ابهامی برای شما باق ینمانده باشد

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
من بلوک متن هستم برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

ما بجای کلمه دوره از سفر کتاب خوانی استفاده کردیم چون دوره بار آموزشی دارد در حالی که ما در این سفر قرار است به شما کمک کنیم از خواندن کتاب لذت ببرید. البته که ما چند مبحث خرده آموزش برایتان خواهیم داشت ولی این یک دوره آموزشی نیست بلکه یک همراهی در کتابخوانی است.

ارزش های ما در سفر کتابخوانی

با خودمان روراست باشیم، اگر نمی‌خواهیم یک کتاب را در یک ماه بخوانیم اصلا بهتر است هیچ جایی در موردش صحبت نکنیم.

ما اینجا هستیم به شما کمک کنیم این مشکل را حل کنید، ولی اصل کار خود شما هستید و ما فقط نصف قضیه هستیم.

اگر ببینیم که اهل مطالعه نیستید و انگیزه کافی ندارید از برنامه سفر کنار گذاشته می‌شوید.

در صورتی که از سفر و سفرنامه ما لذت نبرده باشید و یا انگیزه کافی برای همراهی نداشته باشید ما هزینه شما را بی قید و شرط پس می‌دهیم.

009-bill

قدم به قدم تا اتمام هر کتابی که بخوای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.